Vedic Art

Skaparkraften i Vedic Art"Konst och liv är så intimt förknippade att det går knappast att skiljas åt. Det heter ju konsten att leva."

Citat av Curt Källman


Intuition - skapande utan krav

Vi önskar alla kunna ge utrymme för ett kravlöst skapande, utifrån vårt innersta jag. Genom de 17 principerna - vägledande teserna får vi tillgång till verktyg som gör att tid och rum försvinner. Vi förmedlar vår egen sanning.
I Vedic Art finns det ingen bedömning eller krav från någon lärare. På det viset kan vi utvecklas i egen takt och hitta ett personligt sätt att leka fram vårt skapande. Du kan komma som totalt nybörjare eller att du har målat ett helt liv, det har ingen betydelse för dina möjligheter att utvecklas.


Mer om Curt KällmanDen svenske konstnären Curt Källman (1938-2010) grundade Vedic Art 1987. Han studerade på Kungliga Konstakademin under åren 1964-1969. Redan 1964 upplevde han en djup själslig upplevelse som kom att förändra hans syn på livet och konsten. I februari 1988 startade Curt Källman formellt Vedic Art School på Bosjökloster slott i Höör. Vedic Art finns i dag etablerat i Norden, flera Europeiska länder, Indien och USA. Hundratals lärare finns i Sverige, Norge och Finland. Johannes Källman, Kurt Källmans son, är den naturliga bäraren av huvudansvaret för

Vedic Art School.


Solveig Haugen

Vedic Art lärare